Hiển thị một kết quả duy nhất

850,000.00
1,790,000.00
850,000.00
850,000.00
950,000.00
950,000.00
850,000.00
1,990,000.00